Cuvinte pe pelicula Cuvinte
pe pelicula

52

Gabriel Durlan

Iată cum s-au petrecut lucrurile: Beda Folten, pe atunci deja ruinat şi decăzut, colinda localurile în căutarea noilor şi vechilor săi amici. Plîngea, se umfla în pene, perora, bea şi vorbea oricui despre opera sa. Apoi se târa acasă, cu capul gol, aruncându-şi pe spate pletele sale superbe de artist, uimind ici şi colo prin monologul său rostit cu voce tare vreun trecător întârziat. Adesea se oprea să se sprijine de zidul rece al vreunei case şi îşi apăsa mâna pe inimă cu afectare.

Destinul unui compozitor - Karel Čapek
Traducere: Helliana Ianculescu