Cuvinte pe pelicula Cuvinte
pe pelicula

30

Claudia Ilea

Stătea neclintit, cu privirea aţintită în gol, măsurând parcă infinitul. Tăcerea lui avu parcă darul să mă neliniştească; dar numaidecât mi-am dat seama că e un vechi obicei al lui să stea îngândurat, uneori chiar o zi şi o noapte fără întrerupere.

Socrate - Josef Toman; Miroslava Tomanová
Traducere: Margareta Grosu şi Jean Grosu